IT-sourcing | Sourcing Relationship Management | IT Workforce
Sourcing for IT-related innovation

Opzet en verantwoordelijkheden

Het ministerie van Digitale zaken heeft vaste medewerkers en parttime medewerkers van andere ministeries en uitvoeringsorganisaties, zowel op tactisch als strategisch niveau. Samen vormen deze personen MinDiZa, die haar locatie heeft op de Turfmarkt, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.      

MinDiZa wordt verantwoordelijk voor de generieke en gemeenschappelijke ICT binnen de overheid (Responsible en Accountable, zie RACI). Verder is MinDiZa:

  • Mede responsible voor de pijler digitale economie (Ministerie van Economische zaken is accountable)
  • Mede responsible voor de pijler digitalisering onderwijs (Ministerie van OC&W is accountable)
  • Mede responsible voor de pijler Digitale veiligheid (Ministerie van defensie is accountable)
  • Mede responsible voor digitale- privacy en burgerrechten (ministerie van Justitie en Veiligheid is accountable)

Verder zal het ministerie van Digitale Zaken zicht (Consulted, RACI) op de ontwikkelingen op het vlak van ICT (decentraal) overheidsbreed. het ministerie geeft ook richting aan ICT-beleid aan ZBO's, provincies en gemeentes, door advies te geven over best practices rondom inkoop, regie en beheer van ICT. 

Huidig schema ICT-organisaties binnen de Rijksoverheid