IT-sourcing | Sourcing Relationship Management | IT Workforce
Sourcing for IT-related innovation

Introductie

Verdere digitalisering binnen de overheid, bedrijfsleven en de samenleving maakt dat er op korte termijn een ministerie van Digitale Zaken nodig is. Het is van belang het volgende kabinetsperiode een dergelijk ministerie, met een aparte minister, geïnstalleerd te hebben. Het ministerie zal zich onder andere met de volgende zaken c.q. pijlers bezig gaan houden:

  • het op orde brengen en houden van de generieke en gemeenschappelijke ICT binnen de Rijksoverheid
  • Het zorgen voor digitale economische groei door Nederland te positioneren als Digiport (zoals Brainport) voor de wereld in samenwerking met het ministerie van Economische zaken
  • Het in het DNA brengen van digitalisering binnen het basis-, middelbaar- en hoger onderwijs in samenwerking met het Ministerie van OC&W
  • Het bewaken en verbeteren van de digitale veiligheid in samenwerking met ministerie van Justitie en Veiligheid en ministerie van Defensie
  • Het zorgen voor en bewaken van de digitale- privacy en rechten van burgers, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Eén ministerie die verantwoordelijk is voor harmonisatie van IT-gerelateerde processen en regievoering
  • Verder definiëren en organiseren van Centers of Excellences binnen de verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties, om kennis rondom ICT vraagstukken te delen

Graag zou ik een community willen creeren die met deze visie of gelijkwaardig een dergelijk ministerie wil realiseren. Neem graag contact op om gezamenlijk stappen te zetten richting de realisatie van MinDiZa.