IT-sourcing | Sourcing Relationship Management | IT Workforce
Sourcing for IT-related innovation

Interdepartementale samenwerkingsstructuur

Het ministerie van Digitale Zaken zal veel samenwerken met andere ministeries en uitvoeringsorganisaties. Voor de generieke en gemeenschappelijke ICT zal zij eindverantwoordelijke zijn (Accountable, RACI), voor de andere pijlers mede Verantwoordelijk (Responsible, RACI). De structuur qua samenwerking ziet er als volgt uit: