IT-sourcing | Sourcing Relationship Management | IT Workforce
Sourcing for IT-related innovation

IT-sourcing Life-cycle Diensten

IT-Sourcing Lifecycle  Workshop

Met IT-sourcing Lifecycle Workshops inspireren we uw IT-afdeling of organisatie over de sourcing in de verschillende fasen die sourcing kenmerkt. We gebruiken hiervoor het e-Sourcing Capability Model. Voorbeelden van type workshops zijn:

Competenties bij Outsourcing Workshop  (e-CF)

Met deze workshop brengen we in kaart welke competenties en rollen gewenst zijn bij de regieorganisatie van de uitbesteder en bij de service providers. Zodoende ontstaat er een goed beeld van wat de behoeften zijn en wat er daadwerkelijk aan competenties en rollen bij de uitbesteder en de service provider zijn. Deze workshop wordt samen met Exin en hun tools aangeboden.

De resultaat van de workshop is een overzicht van hoe de regieorganisatie van uitbesteder en service provider eruit zien voor bewustwording en deze te kunnen toetsen met de sourcing strategie van de organisaties.

Sourcing Strategie Workshop

Met deze workshop inspireren we uw organisatie met de laatste IT sourcing inzichten en kijken we samen welke sourcing strategie het beste bij uw organisatie past.

IT-Sourcing Lifecycle Scan

Met de IT-Sourcing Lifecycle Scan brengen we met behulp van e-SCM in kaart op welke manier u stappen kunt zetten met uw IT organisatie, gebruikmakend van sourcing en cloud.

Met het resultaat van de scan bent u in staat als bestuurder een keuze te kunnen maken om strategisch voordeel te realiseren met behulp van IT sourcing.

IT-sourcing Lifecycle Booster

Met de IT-sourcing Lifecycle Booster zetten wij stappen met uw bedrijf om de keuzen die gemaakt zijn tijdens de workshop en de scan toe te passen. Met de resultaten in de hand zullen we stappen zetten met uw bedrijf om IT sourcing sneller te omarmen.

De resultaten van de Booster hangen af van de keuzen die we aan het begin gemaakt hebben. Is bijvoorbeeld nodig om alle resultaten van de scan toe te passen, dan zal de uitkomst er anders uit zien dan als we maar één facet inzetten. Waar we ook voor kiezen, uw organisatie zal een stap hebben IT-sourcing. Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

  • Selectie van SaaS-oplossing voor een trading company
  • Europese Aanbesteding met behulp van de Concurrentiegerichte Dialoog voor sourcing werkplekken en datacenter (WhiteBridge)
  • Tender voor 12.000 werkplekken en helpdesk multinational
  • Advisering conglomeraat overheidsinstanties sourcing van overheidsnetwerken
  • Pakketselectie Internationale uitgever