IT-sourcing | Sourcing Relationship Management | IT Workforce
Sourcing for IT-related innovation

Digitale Innovatie Diensten.

Digital Innovation Workshop

Met de Digitale Innovatie Workshop inspireren we uw IT-afdeling of organisatie over de impact van IT in verschillende sectoren in wat vaak de digitale transformatie wordt genoemd. We gebruiken hiervoor 5 bouwstenen die bestuurders kunnen gebruiken om de juiste keuzen te maken op de weg naar digitaal succes. Zodat digitale innovatie geen toevallige uitkomst is, maar een bewuste strategie.

Aan het einde van de workshop zijn enkele of alle bouwstenen toegepast op uw organisatie om te weten welke stappen u kunt zetten om digitaal te transformeren.

Digital Innovation Scan

Met de digitale innovatie scan brengen we met behulp van de bouwstenen in kaart op welke manier u stappen kunt zetten om digitaal te transformeren. Het onderwerp digitale innovatie kan bestuurders afschrikken, maar dat is niet nodig. Hoewel er geen recept is voor succesvolle digitale innovatie zijn er wel degelijk concrete stappen die organisaties kunnen zetten om de succeskans te vergroten.

Met het resultaat van de scan bent u in staat als bestuurder een keuze te kunnen maken om strategisch voordeel te realiseren met behulp van digitale technologie.

Digital Innovation Booster

Met de Digitale Innovatie Booster zetten wij stappen met uw bedrijf om de keuzen die gemaakt zijn tijdens de workshop en na de scan toe te passen. Met de 5 bouwstenen in de hand zullen we stappen zetten met uw bedrijf om digitale technologieën sneller te omarmen.

De resultaten van de Booster hangen af van de keuzen die we aan het begin gemaakt hebben. Is bijvoorbeeld nodig om alle bouwstenen toe te passen, dan zal de uitkomst er anders uit zien dan als we maar één bouwsteen inzetten. Waar we ook voor kiezen, uw organisatie zal een stap hebben gezet rondom digitale innovatie.


Inspireer uw organisatie met deze White paper, geschreven met Maarten Kuiper (Moore Partners) over de 5 bouwblokken van Digitale Innovatie