IT-sourcing | Sourcing Relationship Management | IT Workforce
Sourcing for IT-related innovation

Het ecosysteem van de Nederlandse Hightechindustrie;  lessen voor het IT ecosysteem

Outsource Magazine Nr 1 2017 (ICT Media) - Auteurs: Bart van der Linden

Steeds meer organisaties pogen een IT Ecosysteem in te richten om samenwerking, innovatie of kostenreductie te bevorderen. Veel van deze ecosystemen zijn echter nog niet succesvol. In de hightechindustrie is het wel gelukt. Wat kan een IT organisatie daarvan leren? Een gesprek met Hans Dijkhuis van ValueSourcing en grondlegger van het ecosysteem waar onder andere ASML deel van uitmaakt.

www.brainport.nl

Steeds meer IT-afdelingen zijn bezig een IT ecosysteem te creëren met hun belangrijkste service providers. Hierdoor denken ze samenwerking te faciliteren en meer waarde uit de relaties te halen. Maar hoe is dat mogelijk? En bestaat er wel zoiets als een IT ecosysteem? Om achter de antwoorden op deze vragen te komen kan het verstandig zijn om buiten de IT-sector naar succesvolle implementaties van ecosystemen te kijken, namelijk de Nederlandse hightechindustrie. Om wereldwijd op het hoogste niveau te kunnen blijven opereren, moet deze industrie sterk investeren in een optimale onderlinge samenwerking. Een belangrijk ecosysteem waar ASML onderdeel van is, heeft de naam Brainport gekregen en geldt inmiddels wereldwijd als één van de meest innovatieve regio’s ter wereld. ASML is een belangrijke speler in dit Brabantse ecosysteem, samen met partijen als Philips, DAF Trucks en VDL (zie afbeelding 1). Naast Philips heeft ASML veel tijd en energie gestoken in het opzetten ervan. Hans Dijkhuis van ValueSourcing en werkzaam bij ASML heeft aan de wieg ecosysteem. Een gesprek met hem over de geleerde lessen, gebruikmakend van het onderzoek van  Danielle Brons naar kritische succes factoren in dit innovatie ecosysteem. En een analyse van wat IT afdelingen kunnen leren wanneer zij een dergelijk ecosysteem op te zetten.

Wat is een business ecosysteem?

Om te weten hoe een ecosysteem werkbaar te maken en of dit voor IT-afdelingen en hun multisourcing-omgevingen mogelijk is, is het van belang te kennis te hebben van de definitie van een ecosysteem in de organisatieleer. Er is al aardig wat onderzoek naar gedaan. Een goede definitie geeft bijvoorbeeld James F. Moore. Hij definieert een business ecosysteem als een uitgebouwd netwerk van gelijkwaardige ondersteunende organisaties zoals klantgroepen, leveranciers, producenten, dominante producenten en andere stakeholders zoals de (semi-)overheid, beroepsverenigingen en andere geïnteresseerde partijen. Dit uitgebreid netwerk komt samen in een voor een gedeelte opzettelijk, in hoge mate zelfsturend mechanisme (Moore, 1998). Goede voorbeelden van succesvolle ecosystemen zijn Silicon Valley en dus ook Brainport.

Iansiti en Levien gebruiken het business ecosysteem als een analogie, om bepaalde problemen uitdagingen ervan te begrijpen. Zoals bij een biologisch ecosysteem, zijn er bij een business ecosysteem ook veel los-vaste met elkaar geconnecteerde deelnemers, die van elkaar afhankelijk zijn om te kunnen overleven. Als het ecosysteem gezond is, dan zullen de individuele deelnemers floreren. Maar als het niet goed gaat met het ecosysteem, zullen ze eronder lijden. Net zoals het biologische ecosysteem, heeft een business ecosysteem fragmentatie, interconnectiviteit, coöperatie en competitie (Iansiti and Levien, 2004).  Dijkhuis is echter kritisch over link die gelegd kan worden tussen biologie en business. “Als je het vergelijkt met de natuur gaat het op verschillende manieren fout. Het gaat in natuurlijke omgevingen om het overleven van de soort, niet zozeer van het individu. De soort die zich het beste aanpast,  is in staat om het ecosysteem naar zich toe te trekken. Dat is wat je in de natuur ziet en is allemaal geredeneerd vanuit de soort. Als je kijkt naar bedrijven, dan gaat het niet om de soort. Daar gaat het om de continuïteit van individuele bedrijven, om de continuïteit van het ‘in business’ blijven. Men zegt ook wel dat een organisatie te zien is als een zich aanpassend organisme, als een soort. De vraag is dan of dat waar is,” concludeert Dijkhuis.


Geleerde Lessen business ecosysteem

Lees het hele artikel: download de PDF.

Outsource Magazine 2017 nr 1 Het ecosysteem van de Nederlandse Hightechindustrie; lessen voor het IT ecosysteem
Auteurs: Bart van der Linden
OM.2017.01_Ecosysteem van de NL High Tech Industrie.pdf (1.04MB)
Outsource Magazine 2017 nr 1 Het ecosysteem van de Nederlandse Hightechindustrie; lessen voor het IT ecosysteem
Auteurs: Bart van der Linden
OM.2017.01_Ecosysteem van de NL High Tech Industrie.pdf (1.04MB)